luchtkwaliteit-in-nederland-slechter-dan-andere-EU-landen

Vorig jaar schonere lucht in Nederland dan voorgaande jaren

Vorig jaar was de lucht in Nederland schoner dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uitlaatgassen

De oorzaken van een schonere lucht worden gevormd door een afname van een aantal knelpunten. In Amsterdam en Rotterdam wordt nog verder gekeken naar een aantal knelpunten door hier vervoersmiddelen in te zeten die geen uitlaatgassen uitstoten, zoals elektrische bussen en een schonere bevoorrading van winkels.

Stikstofdioxide

Bij de start van het NSL in 2009 was de concentratie stikstofdioxide langs 1100 kilometer weg te hoog. Vorig jaar was dit nog maar bij minder dan 10 kilometer weg het geval. Dat komt doordat auto’s minder uitstoten, de toename van elektrische auto’s en maatregelen van gemeenten om problemen met luchtkwaliteit aan te pakken.

Fijn stof

In 2015 waren er buiten de grote steden een klein aantal knelpunten met fijnstof. Dat komt door de uitstoot van veehouderijen en de industrie. In 10 van de 390 werd de norm voor fijn stof overschreden. In 2014 waren dat er nog 19. Het kabinet werkt onder andere met gemeenten aan oplossingen om deze overschrijdingen aan te pakken.

Lucht reinigen

Hoewel er schonere lucht is in Nederland, kunnen mensen – vooral zij de al last hebben van hun luchtwegen – toch veel hinder ervaren van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. Ook kunnen zij gedurende een groot deel van het jaar veel last hebben van pollen in de lucht. Juist voor deze mensen is een luchtreiniger een goed middel om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren.

Bron: rijksoverheid.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *